ROEIREGLEMENT

Uitgangspunten

 1. Iedere roeier is zelf verantwoordelijk om het roeien veilig te laten verlopen.
 2. Vanuit de R&ZV zijn deze veiligheidsinstructies opgesteld om veiligheid te bevorderen.
 3. De regels uit deze instructie vervangen nooit het gezonde verstand.
 4. Roeiers blijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, het team en ons materiaal.
 5. Iedere roeiploeg heeft een Teamcaptain (bekend bij de roeicommissie).

Algemene regels

 • Ieder (roei) lid van de R&ZV moet kunnen zwemmen.
 • Ieder (roei) lid van de R&ZV heeft een WA verzekering.
 • volgt de regels van goed zeemanschap.
 • Ieder (roei) lid kent de weersvoorspelling en de ervaring van het team.
 • De combinatie van windkracht, -richting, golfslag en temperatuur geeft de doorslag om al dan niet uit te varen. Dit laat onverlet dat de roeiers individueel er voor kunnen kiezen om niet uit te varen. De Teamcaptain en/of het team kan een roeier nooit dwingen om uit te varen. Dit blijft altijd een persoonlijke keus.
 • Bij twijfel geldt, niet uitvaren.
 • Er is altijd tenminste 1 opgeladen, waterdicht verpakte werkende telefoon aan boord om alarm te slaan in noodsituaties (112).

Reservering

 • Teams die op een vast tijdstip roeien dienen aangemeld te zijn in de R&ZV kalender op de website (tot nader order alleen nog op de Google agenda mogelijk) en hoeven zich niet separaat aan te melden. (Onderzocht wordt in hoeverre deze procedure aangepast gaat worden)
 • Het reserveren van boten ten behoeve van wedstrijden of toertochten heeft voorrang op elke andere reservering. Bij conflicten zal de roeicommissie beslissen.

Veiligheid

 • Alle roeiers kennen de commando’s en passen die correct toe.
 • Iedere roeier draagt een zwem-/reddingsvest (100N NEN) in de volgende gevallen:
  • Van 1 november tot en met 31 maart
  • Bij windkracht 4 bft. of meer
  • Bij duister

Na zonsondergang

 • Werkend wit rond schijnend licht.
 • Een bij de captain bekende route volgen.

Roeiverbod

Er geldt een roeiverbod onder de volgende omstandigheden:

 • bij een windkracht van 5 Bft. of meer;
 • bij ijs in de haven of op de plas;
 • bij onweer of kans op onweer;
 • bij zicht van minder dan 50 meter.

Handelen bij omslaan (niet dekkend en afhankelijk van de situatie)

 • Maak gebruik van het drijfvermogen van de boot. Blijf bij de boot en probeer – indien de afstand dit toelaat – als team naar de wal te “trappelen”.

Belangrijke telefoonnummers

 • Noodnummer 112
 • KNRM Naarden 035-6940791 (voor levensbedreigende situaties bel altijd 112)
 • Havenkantoor 035-6956050

Boten-gebruik Roei & Zeilvereniging Naarden

De stuurman maar ook de roeiers zelf dienen er op toe te zien, dat er voorzichtig met boten en materiaal wordt omgegaan. Dit betekent in ieder geval:

 • dat men voor de roeistart de bankrailtjes en roeidollen voldoende nat maakt om slijtage te voorkomen;
 • dat men bij vertrek en aankomst voorzichtig manoeuvreert ter voorkoming van schade aan eigen materiaal of dat van anderen;
 • dat men na het roeien de boot goed afspuit, de boot schoon en droog maakt en controleert op schade. Indien schade geconstateerd wordt, dient de teamcaptain, de stuurman of de boegroeier de schade en de wijze van haar ontstaan te rapporteren aan de roeicommissie. (zie verder de procedure hieronder)
 • dat de riemen en ander materiaal na het roeien in het daartoe bestemde roeihok en op de juiste steunen (met bootnaam) worden opgeborgen;
 • dat bij lopen met de riemen bij voorkeur één riem (maar niet meer dan twee) per roeier gedragen wordt met het blad naar voren.

In geval van Schade

 • Wanneer er schade aan de boot is ontstaan dan dient de teamcaptain of zijn of haar vervanger (stuurman of boegroeier) dit de zelfde dag te melden bij de zeeroei-commissie via neieor.[antispam].@rzvnaarden.nl Ook dient schade die mogelijk door een ander team is ontstaan, gemeld te worden.
 • Wanneer de schade is veroorzaakt door een of meer leden van het team dan zullen die daarvoor aansprakelijk worden gehouden. En wel voor het verschil dat de verzekeringmaatschappij vergoed en de werkelijk kosten van de reparatie.
 • Aangezien ieder lid van de R&ZV een W.A. verzekering dient te hebben zal dit bedrag bij ieders verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk (pro rata) kunnen worden verhaald.

Lidmaatschap Roei & Zeilvereniging Naarden

 • Om te mogen roeien dienen alle roeiers (in de boot) lid te zijn van de R&ZV Naarden en hun roeibijdrage te hebben betaald.
 • De actuele hoogte en voorwaarden van de contributie staan vermeld op onze website onder de tab “Over”.
 • Een verhoging van de contributie wordt eerst van kracht met ingang van het volgende kalenderjaar.
 • Bij toetreding als lid na 1 september van het lopende verenigingsjaar is vijftig procent van de jaarlijkse contributie (lidmaatschap R&ZV en roeibijdrage) verschuldigd.
 • Opzegging lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december. (dus voorafgaand aan een nieuwjaar) Bij een te late opzegging dient de gehele contributie voor een nieuw jaar te worden betaald.

Roeiervaring en training.

 • Indien nieuwe leden geen ervaring hebben vragen wij hen een cursus te volgen bij Top Row www.toprow.com/nl/ aan de Amstel. Wanneer het echter mogelijk is, te worden opgenomen in een bestaande roeiploeg bij de R&ZV Naarden, kunnen zij zich het roeien daar eigen maken.
 • Alleen bij gebleken ervaring kan men beschikken over een roeiboot.

Uiteraard kan men onder begeleiding 2 maal mee roeien om te zien of het bevalt.

BINNENKORT

2024 Activiteit
22 mei
woensdag (deel 8 / 24)
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje
23 mei
donderdag
Gereserveerd Jachthaven Naarden
'Het Behouden Huys'
25 mei
zaterdag
BBQ Hooikistrace
Het Behouden Huys
29 mei
woensdag (deel 9 / 24)
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje
31 mei
vrijdag
Clubhuis gereserveerd voor Vaarplezier
Het 'Behouden Huys'

LAATSTE NIEUWS

VANDAAG OPEN DAG incl Tweedehands (ruil)beurs

Vandaag is er een Open Dag op onze vereniging. Vanaf 12:00 uur is er een programma voor Coastal Rowing en vanaf 13:00 uur is er een kennismaking ... Lees meer

Hooikistrace 25 mei

De Hooikist wordt al sinds 1985 gevaren en die is altijd één van de hoogtepunten van het seizoen. Dit jaar (2024) staat de Hooikist gepland op zate... Lees meer

Het jeugdzeilseizoen gaat (bijna) beginnen

Het nieuwe seizoen komt er alweer bijna aan! We hebben er enorm veel zin in om alle jeugd en ouders weer te ontvangen. Met de nieuwe inschrijvingen... Lees meer

Team Joyride Dutch Champion J/80 2024

What a thrilling competition! The Open Dutch Championship came to an end sunday afternoon, and we can only say one thing: there was fierce compet... Lees meer

Contact

De roeicommissie is bereikbaar via neieor.[antispam].@rzvnaarden.nl