ROEIREGLEMENT

Uitgangspunten

 1. Iedere roeier is zelf verantwoordelijk om het roeien veilig te laten verlopen.
 2. Vanuit de R&ZV zijn deze veiligheidsinstructies opgesteld om veiligheid te bevorderen.
 3. De regels uit deze instructie vervangen nooit het gezonde verstand.
 4. Roeiers blijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, het team en ons materiaal.
 5. Iedere roeiploeg heeft een Teamcaptain (bekend bij de roeicommissie).

Algemene regels

 • Ieder (roei) lid van de R&ZV moet kunnen zwemmen.
 • Ieder (roei) lid van de R&ZV heeft een WA verzekering.
 • volgt de regels van goed zeemanschap.
 • Ieder (roei) lid kent de weersvoorspelling en de ervaring van het team.
 • De combinatie van windkracht, -richting, golfslag en temperatuur geeft de doorslag om al dan niet uit te varen. Dit laat onverlet dat de roeiers individueel er voor kunnen kiezen om niet uit te varen. De Teamcaptain en/of het team kan een roeier nooit dwingen om uit te varen. Dit blijft altijd een persoonlijke keus.
 • Bij twijfel geldt, niet uitvaren.
 • Er is altijd tenminste 1 opgeladen, waterdicht verpakte werkende telefoon aan boord om alarm te slaan in noodsituaties (112).

Reservering

 • Teams die op een vast tijdstip roeien dienen aangemeld te zijn in de R&ZV kalender op de website (tot nader order alleen nog op de Google agenda mogelijk) en hoeven zich niet separaat aan te melden. (Onderzocht wordt in hoeverre deze procedure aangepast gaat worden)
 • Het reserveren van boten ten behoeve van wedstrijden of toertochten heeft voorrang op elke andere reservering. Bij conflicten zal de roeicommissie beslissen.

Veiligheid

 • Alle roeiers kennen de commando’s en passen die correct toe.
 • Iedere roeier draagt een zwem-/reddingsvest (100N NEN) in de volgende gevallen:
  • Van 1 november tot en met 31 maart
  • Bij windkracht 4 bft. of meer
  • Bij duister

Na zonsondergang

 • Werkend wit rond schijnend licht.
 • Een bij de captain bekende route volgen.

Roeiverbod

Er geldt een roeiverbod onder de volgende omstandigheden:

 • bij een windkracht van 5 Bft. of meer;
 • bij ijs in de haven of op de plas;
 • bij onweer of kans op onweer;
 • bij zicht van minder dan 50 meter.

Handelen bij omslaan (niet dekkend en afhankelijk van de situatie)

 • Maak gebruik van het drijfvermogen van de boot. Blijf bij de boot en probeer – indien de afstand dit toelaat – als team naar de wal te “trappelen”.

Belangrijke telefoonnummers

 • Noodnummer 112
 • KNRM Naarden 035-6940791 (voor levensbedreigende situaties bel altijd 112)
 • Havenkantoor 035-6956050

Boten-gebruik Roei & Zeilvereniging Naarden

De stuurman maar ook de roeiers zelf dienen er op toe te zien, dat er voorzichtig met boten en materiaal wordt omgegaan. Dit betekent in ieder geval:

 • dat men voor de roeistart de bankrailtjes en roeidollen voldoende nat maakt om slijtage te voorkomen;
 • dat men bij vertrek en aankomst voorzichtig manoeuvreert ter voorkoming van schade aan eigen materiaal of dat van anderen;
 • dat men na het roeien de boot goed afspuit, de boot schoon en droog maakt en controleert op schade. Indien schade geconstateerd wordt, dient de teamcaptain, de stuurman of de boegroeier de schade en de wijze van haar ontstaan te rapporteren aan de roeicommissie. (zie verder de procedure hieronder)
 • dat de riemen en ander materiaal na het roeien in het daartoe bestemde roeihok en op de juiste steunen (met bootnaam) worden opgeborgen;
 • dat bij lopen met de riemen bij voorkeur één riem (maar niet meer dan twee) per roeier gedragen wordt met het blad naar voren.

In geval van Schade

 • Wanneer er schade aan de boot is ontstaan dan dient de teamcaptain of zijn of haar vervanger (stuurman of boegroeier) dit de zelfde dag te melden bij de zeeroei-commissie via neieor.[antispam].@rzvnaarden.nl Ook dient schade die mogelijk door een ander team is ontstaan, gemeld te worden.
 • Wanneer de schade is veroorzaakt door een of meer leden van het team dan zullen die daarvoor aansprakelijk worden gehouden. En wel voor het verschil dat de verzekeringmaatschappij vergoed en de werkelijk kosten van de reparatie.
 • Aangezien ieder lid van de R&ZV een W.A. verzekering dient te hebben zal dit bedrag bij ieders verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk (pro rata) kunnen worden verhaald.

Lidmaatschap Roei & Zeilvereniging Naarden

 • Om te mogen roeien dienen alle roeiers (in de boot) lid te zijn van de R&ZV Naarden en hun roeibijdrage te hebben betaald.
 • De actuele hoogte en voorwaarden van de contributie staan vermeld op onze website onder de tab “Over”.
 • Een verhoging van de contributie wordt eerst van kracht met ingang van het volgende kalenderjaar.
 • Bij toetreding als lid na 1 september van het lopende verenigingsjaar is vijftig procent van de jaarlijkse contributie (lidmaatschap R&ZV en roeibijdrage) verschuldigd.
 • Opzegging lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december. (dus voorafgaand aan een nieuwjaar) Bij een te late opzegging dient de gehele contributie voor een nieuw jaar te worden betaald.

Roeiervaring en training.

 • Indien nieuwe leden geen ervaring hebben vragen wij hen een cursus te volgen bij Top Row www.toprow.com/nl/ aan de Amstel. Wanneer het echter mogelijk is, te worden opgenomen in een bestaande roeiploeg bij de R&ZV Naarden, kunnen zij zich het roeien daar eigen maken.
 • Alleen bij gebleken ervaring kan men beschikken over een roeiboot.

Uiteraard kan men onder begeleiding 2 maal mee roeien om te zien of het bevalt.

BINNENKORT

2023 Activiteit
11 juni
zondag
07:00 tot
21:00
RIJM - Rijn IJssel Marathon 2023
Wageningen-Zutphen
14 juni
woensdag (deel 10 / 23)
19:30 tot
22:00
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje
21 juni
woensdag (deel 11 / 23)
19:30 tot
22:00
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje
28 juni
woensdag (deel 12 / 23)
19:30 tot
22:00
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje
5 juli
woensdag (deel 13 / 23)
19:30 tot
22:00
WAC'R Woensdag Avond Coastal Roeien
het Behouden Loodsje

LAATSTE NIEUWS

Heerlijke 1e jeugdzeildag

Zondag 14 mei trapten we het jeugdzeilen 2023 met een prachtige 1e lesdag af. Het zonnetje scheen, de wind was rustig en afnemend (voor een aantal ... Lees meer

35e Hooikistrace groot succes

De 35e Hooikistrace was een groot succes! We kijken dan ook met veel plezier terug op een geslaagd evenement en hebben voor de zekerheid alvast de ... Lees meer

Hooikistrace en BBQ 13 mei a.s.

De Hooikist wordt al sinds 1985 gevaren en die is altijd één van de hoogtepunten van het seizoen. Vorig jaar hebben we de eerste editie weer gevare... Lees meer

Sterke serie levert team nJord de titel J/80 Nederlands Kampioen op

Met een waanzinnige serie met afwisselend eerste en derde plekken en twee aftrekwedstrijden waarin het team op de zevende en achtste plek eindigde,... Lees meer

Contact

De roeicommissie is bereikbaar via neieor.[antispam].@rzvnaarden.nl