Samenwerking R&ZVN en Roeivereniging Naarden

Geplaatst op 02-07-2024  -  Categorie: Roeien

rvnaarden2Afgelopen maandag hebben we de samenwerking met Roeivereniging Naarden geformaliseerd per 1 juli 2024.
René Kemps (voorzitter R&ZV Naarden) en Hugo Kolff (voorzitter van RV Naarden) ondertekenden de overeenkomst die per 1 juli 2024 actief is. Hiermee breiden wij onze roeiafdeling uit met 54 coastal roeiers en gaan we vanuit onze vereniging en jachthaven samenwerken aan de coastal afdeling. Hiermee kunnen we samen weer aan de toekomst werken. Zoveel enthousiaste roeiers zal aanstekelijk werken op de omgeving en we hopen hiermee als grote coastal club aantrekkelijker te worden.

Een korte terugblik:
In 1952 zijn wij als één vereniging ontstaan, waarbij na de komst van de huidige jachthaven we meer als omnivereniging opereerden: vaartroeien vanuit de vesting en zeilen vanuit de jachthaven. Op zeker moment besloten we dan ook uit elkaar te gaan en de vereniging te splitsen.

In de jaren daarna is er vanuit onze haven coastal roeien (op open water) opgepakt en ontstond er bij ons een actieve (coastal) roeiafdeling.
Omstreeks 2017 zijn een aantal roeiers overgestapt (niet zonder slag of stoot) naar RV Naarden en zodoende ontstond ook bij RV Naarden een grote coastalgroep die vanuit Huizen het open water op gingen.

Grote wens van RV Naarden was om vanuit onze haven te gaan roeien in plaats vanuit Huizen. Daartoe zijn wij afgelopen anderhalf jaar in gesprek geweest samen met onze roeicommissie en RV Naarden en heeft dat geleid tot deze samenwerking.

De toekomst:
De coastalafdeling van RV Naarden wordt ondergebracht bij onze vereniging en vanuit een dubbellidmaatschap stimuleren we leden van beide verenigingen om coastal te gaan roeien, danwel op de vaart te gaan roeien.
De Cronos (de tegenhanger van onze "Blauwe Vogel") komt een dezer dagen onze kant op en breiden we onze vloot dus uit met 1 (relatief nieuwe) boot. We gaan het botenhuis verbouwen/uitbreiden en op dit moment is onze roeicommissie uitgebreid met de coastalroeicommissieleden van RV Naarden (die dus ook bij ons lid zijn). Een grote groep, maar voor de integratie noodzakelijk, onder leiding van Otto van der Wal.
Beide besturen maar bovenal de roeicommissie doen hun best de landing zacht en warm te maken, zodat bestaande en nieuwe leden samen snel hun weg vinden.

Hoe mooi is het dat we, nu we beiden bijna 75 jaar bestaan, samenwerken zoals wellicht ooit de omnivereniging bedoeld was en we het roerige verleden achter ons laten. Samen vooruit!

Wij hebben er heel veel zin in; jullie hopelijk ook!

Voor vragen kun je je wenden tot een van de bestuursleden of de roeicommissie.


Inloggen om een reactie te plaatsen.


Frans Douqué
02 jul 2024 17:35

Beste besturen Jullie hebben naar mijn mening iets heel belangrijks tot stand gebracht. Een samenwerking die toekomst bied voor het coastal roeien. Bravo. Het is fijn dat er een identieke Swift 4x+ bijkomt. Ik wil er echter op wijzen dat de naam van de boot voor ons niet de juiste is. Kronos of Cronus is/was in de Griekse Mythologie de God die eerst zijn vader met een sikkel vermoordde en vervolgens al zijn 5 kinderen verslond omdat die een bedreiging volgens hem voor zijn heerschappij waren. De moeder kon alleen Zeus redden door te vluchten Ik adviseer julie het bijgeloof opzij te zetten en een betere en positievere nieuw naam te bedenken. Hartelijke groet FD